For flygtninge/indvandrere

Er du flygtning eller indvandrer, og vil du gerne arbejde med mennesker? 

På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har vi forskellige forløb og tilbud, der henvender sig til mennesker, som er kommet til Danmark og gerne vil uddanne sig inden for social- og sundhedsfaget.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)
Integrationsgrunduddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.
Uddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år.

Læs mere om IGU på Uddannelsesguiden

Projekt Ny Start
Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland er med i projekt "Ny Start" sammen med 3 lokale plejecentre, Lær Dansk, FOA og beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.

I videoen her kan du følge Asmeret Fitsum og Fiory Berhe, der har været IGU-praktikanter hos Plejecenter Lindegården i Herning