Styrk dine kompetencer!

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjyllands kursus- og efteruddannelsesaktiviteter koordineres af medarbejderne i Efter- og videreuddannelse, som tilbyder en bred vifte af kompetenceudviklende ydelser til kursister og arbejdspladser.

Efter- og videreuddannelse tilbyder korte, målrettede kurser, længevarende efteruddannelse, akademiuddannelser, individuel kompetencevurdering, konsulentydelser, temadage og meget mere.

Vi lægger stor vægt på praksisnærhed og stræber efter, at kursisterne på vores kurser og efteruddannelsesforløb kan anvende og omsætte de lærte kompetencer i deres daglige arbejde. Det gør vi blandt andet ved at have fokus på transfer, der også kan forklares som overførbarheden af læringen på vores kurser. Vi arbejder på at give overgangen mellem kursus og praksis – og dermed udbyttet af det, kursisterne lærer – en høj kvalitet.

 

Medarbejdere i Efter- og videreuddannelse

 • Chef for Efter- og videreuddannelse, Inge Dolmer
  Kontakt via skolens hovednummer 9627 2929

 • Afdelingsleder Lisa Knudsen
  Mail: likn@sosumv.dk eller tlf. 3028 3271

 • Arbejdsmarkedskonsulent Safir Kunle
  Mail: saku@sosumv.dk eller tlf. 2328 0796

 • Uddannelseskonsulent Line Kusk Andreasen
  Underviser og koordinerer i forhold til kurser og AMU-uddannelse samt planlægning ved større rekvirerede opgaver, kvalitetssikring, markedsføring m.m. Samarbejder om udbud med de øvrige social- og sundhedsskoler i regionen og VEU-Center Midtvest.
  Mail: lka@sosumv.dk eller tlf. 3016 9015

 • Uddannelseskonsulent Jane Abildskov Barenholdt
  Underviser og koordinerer i forhold til kurser og AMU-uddannelse samt planlægning ved større rekvirerede opgaver, kvalitetssikring, markedsføring m.m. Samarbejder om udbud med de øvrige social- og sundhedsskoler i regionen og VEU-Center Midtvest.
  Mail: jab@sosumv.dk eller tlf. 3016 9064

 • Administrativ medarbejder Pia Merete Hansen
  Kontakt ved spørgsmål vdr. udbud, tilmelding, priser, tidspunkter, hjælpemidler og andet praktisk. 
  Mail: piha@sosumv.dk eller tlf. 3016 9037

Udbudspolitik for voksen- og efteruddannelse

Godkendte fælles kompetencebeskrivelser

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser inden for nedenstående Fælles Kompetencebeskrivelser (FBK):

 • 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
 • 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
 • 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge
 • 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU

Skolelån/udlån

Skolelån:
AMU-faget 42684 Psykiatrisk suppleringsuddannelse fra FKB 2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
lånt af Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg

I perioden 26.09.22 – 06.12.22 Herning
I perioden 05.10.22 – 15.12.22 Aarhus

Udlån: 
Ingen aktuelle udlån

 

  

Har du brug for hjælp?