Indtryk og oplevelser giver nye perspektiver!

Internationalisering

Derfor ønsker vi at give alle elever mod på - og lyst til - at tage en del af deres uddannelse eller gennemføre en del af deres praktik i udlandet.

Under udlandspraktik vil du være tilknyttet en udenlandsk arbejdsplads og deltage i arbejdsdagen der. Selvfølgelig under opsyn og under hensyntagen til dine sproglige og faglige kompetencer. Du vil også have mulighed for at se et andet land på en anden måde end du gør som turist, fordi du vil have bedre tid og en direkte kontakt til de lokale.

Du kan læse om mulighederne her på siden og kontakte en af skolens internationale koordinatorer, hvis du har spørgsmål.

 

Justina står front mod kameraet med et lille smil. Hun er iført en lys, brun bluse og har mellemlangt hår.

Jeg siger: Bare go for it!

“Det er en unik mulighed, og det var rigtig godt for mig både personligt og fagligt at turde tage springet og rejse ud alene.”
Justina, HJ2102 - skolens første hjælperelev i udlandspraktik!

Er du elev på Grundforløb 2, er der mulighed for at komme i to ugers udlandspraktik i forbindelse med valgfaget Internationalisering. Hold øje med valgfagene, der udbydes i starten og ret henvendelse til underviserne på faget på din afdeling, hvis du har spørgsmål.

Elever på alle hovedforløb kan ansøge om praktik i udlandet. Typisk varer udlandspraktikken cirka en måned og gennemføres umiddelbart inden den afsluttende eksamen.

Da udsendelsen finder sted i praktikken er det din arbejdsgiver, der afgører om du kan komme afsted. Som udgangspunkt vil de forvente, at du har opnået alle din praktikmål før, du udsendes. Derfor er det vigtigt, at du klarer din uddannelse godt og er rustet til at være foran. Din kontaktlærer er med til at afgøre, om skolen kan bakke op om, at du kommer i udlandspraktik.

 

Skolen har partnere i Norge, Sverige, Finland, Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland, Grækenland og Tanzania.

Alle steder har praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne, mens de fleste også har praktikpladser til elever på pædagogisk assistentuddannelsen. Spørg din internationale koordinator.

GF2-elever skal vælge valgfaget Internationalisering på samme måde som de tilmelder sig andre valgfag i starten af forløbet. Der er de samme frister som til de andre valgfag.

Hovedforløbselever skal bruge tilmeldingsskemaet.

Som hovedforløbselev skal du være opmærksom på, at der er ansøgningsfrister aftalt med arbejdsgiverne. Din internationale koordinator vil også gøre opmærksom på dem, når de besøger dit hold og orienterer om mulighederne. Fristerne er

  • Pædagogiske assistenter: Senest i starten af 2. skoleperiode
  • Social- og sundhedsassistenter: Senest i starten af 4. skoleperiode
  • Social- og sundhedsassistenter (EUX): Senest ved udgangen af 3. skoleperiode
  • Social- og sundhedshjælpere: Senest ved udgangen af 2. skoleperiode

Tip: Det er bedre at søge tidligt og trække sin ansøgning end at ansøge for sent.

Skolen deler din ansøgning med din arbejdsgiver, da den endelige afgørelse er arbejdsgiverens.

Er du hovedforløbselev, får du udbetalt din sædvanlige løn, mens du er i praktik i udlandet.

Er du grundforløbselev (og ikke ansat på uddannelsesaftale), får du udbetalt SU som i Danmark, mens du er i praktik i udlandet (hvis du er fyldt 18 år).

Alle deltagere, der rejser i Europa, får udbetalt støtte af skolen fra EUs Erasmus+-program til at dække daglige omkostninger såsom mad og et sted at bo. Tal med din internationale koordinator om hvor meget, du kan få, og hvad reglerne er.

I skolens strategi står der, "... vi vil gerne, at så mange som muligt har lyst til den internationale udfordring. Derfor ønsker vi at støtte både dem, der af egen drift søger ud og dem, som skal have hjælp og ekstra tryghed."

Hvis du er nysgerrig på udlandspraktik, men er i tvivl om du formår det på egen hånd eller uden hjælp, vil vi opfordre dig til at tale med din internationale koordinator. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde en løsning også for dig.

Skolens internationale koordinatorer besøger hovedforløbsholdene i løbet af uddannelserne - typisk enten på 1. eller 2. skoleperiode - og orienterer om mulighederne.

Skolen har derudover oprettet en åben facebook-gruppe, hvor elever deler deres oplevelser og gerne deler ud af erfaringer. Du kan også læse et interview med Justina, der afsluttede sin uddannelse som social- og sundhedshjælper med et praktikophold i Finland.

Ansøgning

Frisk på at prøve dig selv af? Klar til at ansøge? Tryk på knappen nedenfor og du er et skridt tættere på.

Ansøg om udlandspraktik
Anne Kirstine Wiig Rechnitzer Jensen
Anne Kirstine Wiig Rechnitzer Jensen
Underviser / internationaliseringskoordinator

For arbejdsgivere

Er du arbejdsgiver og vil gerne vide, hvad jeres elevs udlandspraktik betyder for jer? Hvad I skal gøre og hvad skolen gør? Så kan du læse mere her.

Samarbejde om udlandspraktik

Erasmus+

Tilskud til elever og medarbejdere i skolens internationale projekt er finansieret af den europæiske union (EU) igennem Erasmus+-programmet.

Erasmus+ målsætninger