Indtryk og oplevelser giver nye perspektiver!

Internationalisering

Derfor ønsker vi at give alle elever mod på - og lyst til - at tage en del af deres uddannelse eller gennemføre en del af deres praktik i udlandet. 

Du kan læse om mulighederne her på siden og kontakte en af skolens internationale koordinatorer, hvis du har spørgsmål.

Er du elev på Grundforløb 2, er der mulighed for at komme i to ugers udlandspraktik i forbindelse med valgfaget Internationalisering. Hold øje med valgfagene, der udbydes i starten og ret henvendelse til underviserne på faget på din afdeling, hvis du har spørgsmål.

Elever på alle hovedforløb kan ansøge om praktik i udlandet. Typisk varer udlandspraktikken cirka en måned og gennemføres umiddelbart inden den afsluttende eksamen.

Da udsendelsen finder sted i praktikken er det din arbejdsgiver, der afgører om du kan komme afsted. Som udgangspunkt vil de forvente, at du har opnået alle din praktikmål før, du udsendes. Derfor er det vigtigt, at du klarer din uddannelse godt og er rustet til at være foran. Din kontaktlærer er med til at afgøre, om skolen kan bakke op om, at du kommer i udlandspraktik.

 

Skolen har partnere i Norge, Sverige, Finland, Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland, Grækenland og Tanzania.

Alle steder har praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne, mens de fleste også har praktikpladser til elever på pædagogisk assistentuddannelsen. Spørg din internationale koordinator.

Er du hovedforløbselev, får du udbetalt din sædvanlige løn, mens du er i praktik i udlandet.

Er du grundforløbselev (og ikke ansat på uddannelsesaftale), får du udbetalt SU som i Danmark, mens du er i praktik i udlandet (hvis du er fyldt 18 år).

Alle deltagere, der rejser i Europa, får udbetalt støtte af skolen fra EUs Erasmus+-program til at dække daglige omkostninger såsom mad og et sted at bo. Tal med din internationale koordinator om hvor meget, du kan få, og hvad reglerne er.

I skolens strategi står der, "... vi vil gerne, at så mange som muligt har lyst til den internationale udfordring. Derfor ønsker vi at støtte både dem, der af egen drift søger ud og dem, som skal have hjælp og ekstra tryghed."

Hvis du er nysgerrig på udlandspraktik, men er i tvivl om du formår det på egen hånd eller uden hjælp, vil vi opfordre dig til at tale med din internationale koordinator. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde en løsning også for dig.

Skolen har oprettet en åben facebook-gruppe, hvor elever deler deres oplevelser og gerne deler ud af erfaringer.

Ansøgning

Frisk på at prøve dig selv af? Klar til at ansøge? Tryk på knappen nedenfor og du er et skridt tættere på.

Ansøg om udlandspraktik
Anne Kirstine Wiig Rechnitzer Jensen
Anne Kirstine Wiig Rechnitzer Jensen
Underviser / internationaliseringskoordinator

For arbejdsgivere

Er du arbejdsgiver og vil gerne vide, hvad jeres elevs udlandspraktik betyder for jer? Hvad I skal gøre og hvad skolen gør? Så kan du læse mere her.

Samarbejde om udlandspraktik

Erasmus+

Tilskud til elever og medarbejdere i skolens internationale projekt er finansieret af den europæiske union (EU) igennem Erasmus+-programmet.

Erasmus+ målsætninger