Skolens internationale strategi

Som erhvervsskole ønsker vi, at skolens globale udsyn udfordrer og udvikler vores elever, så de har lyst til at søge erfaringer og udfordringer på et globalt job- og uddannelsesmarked. Vores elever skal se styrken i at deltage i og bidrage til et fordomsfrit og inkluderende uddannelsesmiljø, der rækker udover landets grænser.

Internationale forløb i uddannelserne giver nye perspektiver og en lejlighed til at reflektere over de mange valg i hverdagen – for skolen såvel som eleven.

I samarbejdet med omverdenen inspireres vi til at tænke nyt og finde løsninger på hverdagens udfordringer. Derfor tror vi også på, at vores internationale elevgruppe gør skolen stærkere, og at skolen gør dem bedre rustet til at bidrage til det danske samfund.

Vi ønsker, at vores ansatte har globale kompetencer, der løfter horisonten i undervisningen og dagligdagen og tilføjer perspektiver til skolens faglighed, uddannelser der forpligter og udvikler os, vores samarbejdspartnere og vores elever.

Som erhvervsskole er vi en vigtig del af arbejdsmarkedet. Vi tilbyder moderne og konkurrencedygtige uddannelsesforløb med høj faglighed. Det gør vi bl.a. ved også at have fokus på den internationale dimension.

Skolen er medlem af EfVET.  Læs mere her.