Skole og arbejdsgivere har indgået aftale om hvordan vi samarbejder om udsendelse af elever i udlandspraktik, herunder frister, varsling og AUB-dokumentation. En beskrivelse af processen for

  • Social- og sundhedshjælpere (EUD/EUV)
  • Social- og sundhedsassistenter (EUD/EUV og EUX)
  • Pædagogisk assistenter (EUD/EUV)

kan findes i det vedhæftede dokument.

For andre elever, f.eks. PA-EUX, aftales forløbet fra elev til elev. Aftale om ansatte GF2eres deltagelse i udlandspraktikvalgfag følger, når det atter bliver aktuelt.