Praktik i udlandet

Indtryk og oplevelser giver nyt perspektiv!

Derfor ønsker vi at give alle elever mod på - og lyst til - at gennemføre en del af praktikken i udlandet. Det betyder ikke, at alle skal i praktik i udlandet. Men hvis du har lyst, og du kan nå dine praktikmål i god tid, så hjælper vi dig med at finde et godt praktiksted i udlandet.

Skolens udlandspraktikprogram er finansieret af Erasmus+-midler fra EU-kommisionen.

 

    Accepter marketing-cookies for at se indhold.
    
Hør om Michelle og Sabrinas udlandspraktik i Tanzania
    Accepter marketing-cookies for at se indhold.
    
Hør om Louises udlandspraktik i Belgien

 
 

Hvem kan komme i udlandspraktik?

Elever på alle vores uddannelsers hovedforløb kan ansøge om praktik i udlandet. Typisk varer udlandspraktikken cirka en måned og gennemføres umiddelbart inden den afsluttende eksamen.

Er du elev på Grundforløb 2, er der mulighed for at komme i cirka to ugers udlandspraktik i forbindelse med valgfaget internationalisering. Hvis du gerne vil af sted i udlandspraktik, er det vigtigt, at du klarer din uddannelse godt og er rustet til selv at læse lidt op. Din kontaktlærer er med til at afgøre, om du kan komme i udlandspraktik.

OBS: Internationalisering vil ikke blive udbudt på grundforløbet i foråret 2021 p.g.a. coronavirus.

 

 

Hvor kan du komme i udlandspraktik?

Social & SundhedsSkolen, Herning har partnere i Norge, Sverige, Finland, Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland og Tanzania.

Alle steder har praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne, mens kun en del af stederne har praktikpladser til elever på pædagogisk assistentuddannelsen. Spørg din internationale koordinator.

 

Nyttigt at vide

Det er vores udgangspunkt, at du rejser sammen med en eller flere andre elever. Når vi sammen har fundet en god praktikplads, skal du selv bidrage i planlægningen af et godt forløb.

Bliver det nødvendigt, hjælper vi dig gerne med at bestille rejsen og finde et sted at bo. 

Både skolen og din arbejdsgiver skal finde dig egnet til et ophold i udlandet. Din ansøgning om praktik i udlandet skal derfor godkendes af begge parter, inden du rejser ud. 

Økonomi

Er du hovedforløbselev, får du udbetalt din sædvanlige løn, mens du er i praktik i udlandet. 

Er du grundforløbselev (og ikke ansat på uddannelsesaftale), får du udbetalt SU som i Danmark, mens du er i praktik i udlandet (hvis du er fyldt 18 år). 

Alle deltagere får udbetalt støtte af skolen fra Erasmus+ til at dække ekstraomkostninger. Hovedforløbseleverne vil skulle dokumentere rejseudgifter overfor arbejdsgiver for at få dem dækket. Grundforløbselever får udbetalt ekstra Erasmus+-tilskud for at dække deres rejseudgifter.


 

Vil du gerne af sted?

Har du som elev på Social & SundhedsSkolen Herning mod på og lyst til at komme i praktik i udlandet? 

Du kan finde mere information på skolens intranet Canvas i brikken "Praktik i udlandet". Her kan du også finde kontaktoplysninger på skolens internationaliseringskoordinatorer. 

Er du ikke elev på skolen endnu men nysgerrig efter at høre mere om mulighederne for praktik i udlandet, så kontakt en studievejleder. 

  

Spørgsmål om udlandspraktik?