Grundforløb EUX Velfærd

Grundforløb 1 EUX giver dig mulighed for at afklare dine ønsker til din videre uddannelse, og du forbereder dig til Grundforløb 2 EUX.

På Social & SundhedsSkolen, Herning har du mulighed for at tage Grundforløb 2 EUX rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen. Du har fag, der retter sig mod social- og sundhedsområdet samt en række gymnasiale fag.

Pt. udbyder social- og sundhedsskolen i Herning og Holstebro ikke EUX på Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse. 

Grundforløb 1 EUX
Start i Herning og Holstebro:
August 
Ansøgningsfrist: Juni (kontakt skolen efter ansøgningsfrist; der kan være ledige pladser!)

Grundforløb 2 EUX
Start i Herning og Holstebro: Januar
Ansøgningsfrist: November (kontakt skolen efter ansøgningsfrist; der kan være ledige pladser!)

Søg om optagelse

  

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb 1 EUX skal du:
- have bestået afgangsprøven fra folkeskole inden for de sidste 14 måneder samt have karakteren 02 i dansk og matematik (G-niveau)
- eller have bestået en anden tilsvarende prøve

Opfylder du ikke karakterkravet om 02 i dansk og matematik fra folkeskolen, kan du gå til optagelsesprøve, og har du ikke bestået afgangsprøven fra folkeskolen, kan du komme til en optagelsesamtale.

Du kan starte på Grundforløb 1 én gang.

Kontakt skolens studievejledere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så hjælper de dig gerne videre. 

 

For at blive optaget på Grundforløb 2 EUX skal du:
- have gennemført Grundforløb 1 EUX
- eller have bestået afgangsprøven fra folkeskolen med karakteren 02 i dansk og matematik (G-niveau) samt have bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau
- og du skal have gennemført en optagelsessamtale tilfredsstillende
 
Kontakt skolens studievejledere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så hjælper de dig gerne videre. 

Behov for opkvalificering?

Nogle ansøgere vil have behov for opkvalificering for at opfylde adgangskravene. Landet over har VUC tilbud om specifikke klargøringsforløb forud for en EUX-uddannelse. (Aktuelle tilbud på VUC i Herning og Holstebro)


For ansøgere over 25 år
Hvis du er over 25 år gammel, skal du tage din erhvervsuddannelse særligt tilrettelagt for voksne (EUV).

For ansøgere over 25 år vurderes det i hvert enkelt tilfælde via en Realkompetencevurdering (RKV), om du skal tage hele eller dele af uddannelsen for at opfylde kravene. Der bliver blandt andet kigget på tidligere skolegang samt erhvervserfaring. 

Læs mere om EUV her

Læs mere om RKV her 

Ansøgning og ansættelse

Du søger om optagelse på Grundforløb 1 eller 2 EUX på www.optagelse.dk. (Vælg det ønskede grundforløb og angiv, at du ønsker EUX).

Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID. Kontakt skolen efter ansøgningsfrist, hvis du er interesseret i at søge om optagelse. Der kan være ledige pladser!

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Se en vejledning til ansøgning til Grundforløb 1 her

Se en vejledning til ansøgning til Grundforløb 2 her

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven er for dig, der har søgt ind på Grundforløb 1 eller 2, men som mangler karakteren 02 i dansk og/eller matematik fra folkeskolens afsluttende prøve eller tilsvarende.

Læs mere om at gå til optagelsesprøve og se datoer for kommende optagelsesprøver

På skolen

På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland kan du tage EUX Velfærd på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Her lærer du selvstændigt, hvordan du udfører de opgaver, som en social- og sundhedsassistent er ansvarlig for.

Som EUX-elev tager du sideløbende en gymnasial uddannelse. Det betyder, at du tager en række fag på gymnasialt niveau.

Praksisnær undervisning
Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på skolen, og den hverdag, du møder i praktikken. 

Derfor er en stor del af undervisningen tillrettelagt, så den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Det betyder at der i undervisningen bl.a. bruges simulationsundervisning, hvor situationer i praksis efterlignes. Der tages udgangspunkt i dine oplevelser fra praktikken, og der arbejdes med læringsaktiviteter med indhold fra flere fag på én gang.

Fag

Fag på Grundforløb 1 med EUX:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Innovation
 • Metodelære

Fag på Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent med EUX 

 • Matematik C
 • Kemi C
 • Fysik C

 • SOSU arbejdspladsen
 • Sundhed og sygdom
 • Borgerens hjem - min arbejdsplads

Varighed

Grundforløb 1 med EUX varer ½ år.

Grundforløb 2 med EUX varer ½ år.

En samlet EUX Velfærd med grundforløb varer 4 år og 7 måneder inklusiv grundforløb. 

Økonomi

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Se mere om SU

Du har også mulighed for at prøve at indgå en uddannelsesaftale med elevløn med en kommune. 

Tilskud til transport:
Tilskud til offentlig transport (Ungdomskort).

Se mere her

Videreuddannelse

Når du har gennemført Grundforløb 1 med EUX, kan du søge om optagelse på et Grundforløb 2. På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, hvor vi har flere forskellige versioner:

Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen 

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen 
(med eller uden EUX)

Du kan også vælge at fortsætte din uddannelsen med et Grundforløb 2 på en anden erhvervsskole med andre indgange.

 

Når du har gennemført Grundforløb 2 med EUX, kan du søge om optagelse på et hovedforløb med eller uden EUX. På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har du følgende muligheder:

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen med EUX 

 

Information til kommende elever på Grundforløb EUX

Næste holdstart - GF1 EUX - august 2022


Når du er blevet optaget som elev på et grundforløb, får du besked via din e-Boks. Det er også hertil, vi sender praktiske oplysninger og dit UNI-Login, som du skal bruge for at logge på skolens it-system. Derfor er det meget vigtigt, at du har adgang til og tjekker post i din e-Boks.

Cirka en måned inden din skolestart modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvori du bliver budt velkommen og får informationer omkring din første skoledag. Den består af en fælles velkomst, rundvisning og præsentation af skolen samt en samtale mellem dig og din kontaktlærer.

I de følgende dage præsenteres du for skolens it-system, du får udleveret bøger og bliver blandt andet introduceret til skolens bibliotek.

Brug for hjælp til at læse/regne/stave?
Hvis du oplever at have udfordringer ift. dine læse-, regne- eller stavefærdigheder, kan du kontakte skolens studievejledning og få hjælp til at afklare, om du har behov for hjælpemidler til brug i undervisningen. Det er vigtigt at få dette afklaret, inden du starter, så du kan få den bedst mulige start på din uddannelse.