Hovedforløb EUX Velfærd

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland udbyder EUX Velfærd på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Du tager social- og sundhedsassistentuddannelsen samt en række gymnasiale fag og bliver efter endt uddannelse faglig student. EUX-uddannelsen giver dig mulighed for at tage en videregående uddannelse på samme vilkår, som havde du gået på gymnasiet. Du kan f.eks. læse til sygeplejerske eller fysioterapeut.

Pt. udbyder vi ikke den pædagogisk assistentuddannelse med EUX. Den kan du finde på nogle af landets andre social- og sundhedsskoler.
 

Start i Herning eller Holstebro: August
Ansøgningsfrist: 3-4 måneder før uddannelsesstart (kontakt arbejdsgiver)

  

Adgangskrav

For at blive optaget på et hovedforløb med EUX skal du have gennemført Grundforløb 1 og 2 med EUX eller tilsvarende.

Kontakt skolens studievejledere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så hjælper de dig gerne videre. 


Behov for opkvalificering?

Nogle ansøgere vil have behov for opkvalificering for at opfylde adgangskravene. Landet over har VUC tilbud om specifikke klargøringsforløb forud for en EUX-uddannelse. (Aktuelle tilbud på VUC i Herning og Holstebro)

Ansøgning og ansættelse

På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland kan du tage EUX Velfærd på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Hvis du gerne vil uddanne dig som social- og sundhedsassistent med EUX, skal du søge om en elevplads direkte hos en kommune eller hos regionen.

Det er arbejdsgiverne, der fastlægger ansøgningsfristerne, så hold øje med deres hjemmesider for nærmere information.

Find mere information her:

Link til Herning Kommune

Link til Holstebro Kommune

Link til Ikast-Brande Kommune

Link til Lemvig Kommune

Link til Ringkøbing-Skjern Kommune

Link til Struer Kommune

Link til Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest

 

På skolen

På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland kan du tage EUX Velfærd på social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. 

Som EUX-elev tager du sideløbende en gymnasial uddannelse oveni. 

Praksisnær undervisning
Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på skolen, og den hverdag, du møder i praktikken. 

Derfor er en stor del af undervisningen tilrettelagt, så den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Det betyder at der i undervisningen bl.a. bruges simulationsundervisning, hvor situationer i praksis efterlignes. Der tages udgangspunkt i dine oplevelser fra praktikken, og der arbejdes med læringsaktiviteter med indhold fra flere fag på én gang.

Fag

Fag på hovedforløb Social- og sundhedsassistent med EUX:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
 • Kemi B
 • Kommunikation/it C
 • Biologi C
 • Psykologi C
 • Valgfag

 • Mødet med borgeren og patienten  
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Generhvervelse af førstehjælp
 • Psykisk sygdom og sygepleje  
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Fag på hovedforløb Pædagogisk assistent med EUX:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
 • Kommunikation/it C
 • Biologi C
 • Idéhistorie B
 • Valgfag

 • Pædagogik
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

I praktik

Når du starter på en erhvervsuddannelse med EUX, underskriver du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, som dermed har ansvaret for den praktiske del af din uddannelse. Dine tre praktikker foregår i en kommune, i psykiatrien/socialpsykiatrien og på sygehusområdet.

Varighed

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent med EUX varer 4 år og 7 måneder inklusiv grundforløb.

Uddannelsen til pædagogisk assistent med EUX varer 4 år inklusiv grundforløb. Pt. udbyder Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland ikke pædagogisk assistentuddannelse med EUX - den kan du i stedet finde på andre udvalgte social- og sundhedsskoler.

Økonomi

Som elev på et hovedforløb med eller uden EUX betaler din arbejdsgiver elevløn under uddannelsen, både i skole- og praktikperioder.

Link til lønsatser

Job og videreuddannelse

Når du er uddannet social- og sundhedsassistent med eller uden EUX, kan du arbejde inden for sygehusområdet, i socialpsykiatrien eller i en kommune med ældre, syge og mennesker med et handicap. 

Når du er uddannet pædagogisk assistent med eller uden EUX, kan du typisk søge arbejde i daginstitutioner, SFO'er samt i dag- og botilbud for personer med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. En pædagogisk assistent kan arbejde i mange forskellige pædagogiske tilbud og med mange forskellige pædagogiske målgrupper.

Du har også mulighed for kompetenceudvikling i form af kurser eller akademiuddannelse, der er adgangsgivende til en diplomuddannelse. 

Når du har taget social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse med EUX, har du gode forudsætninger for at søge ind på en videregående uddannelsen - og du har endda lidt ekstra i bagagen. Nemlig en masse værdifuld erfaring fra dine praktikker. 

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse via linket her