Afkortet forløb: pædagogisk assistent (EUV1)

Er du fyldt 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring fra pædagogisk praksis, har du mulighed for at få lavet en realkompetencevurdering med henblik på at søge om plads på et afkortet uddannelsesforløb på den pædagogiske assistentuddannelse. Ordningen kaldes EUV1.

Som EUV1-elev bliver dit afkortede forløb maks 42 uger. 

Som pædagogisk assistent arbejder du professionelt med praktisk pædagogik og med at støtte børn og unge i deres udvikling. Du er igangsætter i forhold til udviklende aktiviteter blandt børn, unge og voksne med særlige behov, og du arbejder med emner som pædagogik, psykologi, kommunikation, fysisk og psykisk velvære, motion og aktiviteter samt konflikthåndtering. 

Du kommer til at være meget aktiv i dine undervisningsforløb, både i skolens værksteder, udendørs, i bevægelsessalen og i forbindelse med konkret samarbejde med institutioner. Desuden er hverdagslivet et kernebegreb i undervisningen, fordi du som faglært pædagogisk assistent netop vil komme til at udføre dit arbejde i forhold til andre menneskers hverdagsliv. 

Holdstart: 1. august 2022
Ansøgningsfrist: Kontakt skolen

Hent pjece om PA EUV1 med opstart i august 2022

Hør en række tidligere elever på EUV1 fortælle om deres udbytte af at blive faglærte

 

Hvem kan tage et forløb på EUV1?

Ansøgere til en afkortet pædagogisk assistentuddannelse EUV1 skal være fyldt 25 år og have minimum to års relevant og dokumenteret arbejdserfaring fra pædagogisk praksis inden for de seneste fire år før uddannelsesstart. Det kan f.eks. være som ufaglært dagplejer, pædagogmedhjælper, omsorgs- og pædagogmedhjælper, fritids- og klubmedarbejder eller legepladsmedarbejder. 

Du skal derudover kunne dokumentere bevis for førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse (3 timer). Alternativt kan førstehjælp og brandbekæmpelse tages under uddannelsen.

 

Ansøgning

Hvis du er interesseret i en pædagogisk assistentuddannelse som EUV1- elev, skal du som en start have lavet en realkompetencevurdering (RKV). Med en RKV kortlægger skolens vejleder dine personlige og faglige kvalifikationer og med disse oplysninger bestemmes længden af din uddannelse. Læs mere om RKV via dette link

RKV til pædagogisk assistentuddannelse håndteres administrativt og pr. telefon. Du er meget velkommen til at kontakte skolens studievejledning for at lave en aftale omkring RKV. Studievejledningens telefonnummer er 96 27 29 20.

I dette tilfælde erstatter RKV'en en egentlig ansøgning. 

Se kontaktoplysninger til skolens studievejledning og ring endelig, hvis du er interesseret i at høre mere!

 

Realkompetencevurdering (RKV)

Som ansøger til et EUV1-forløb, skal du realkompetencevurderes for at se, om du opfylder kravene til at blive EUV1-elev.

Realkompetencevurderingen (RKV) laves på skolen og er med til at fastlægge varigheden og indholdet af dit EUV1-uddannelsesforløb. 

En realkompetencevurdering kortlægger både de formelle og uformelle kompetencer, og der vurderes særligt på:
- din uddannelseserfaring
- din erhvervserfaring

Lav aftale om RKV med en studievejleder
RKV til pædagogisk assistentuddannelse håndteres administrativt og pr. telefon. Er du 25 år eller derover, og ønsker du at søge om optagelse på pædagogisk assistentuddannelse, kan du kontakte skolens studievejledning for at lave en aftale omkring RKV. Studievejledningens telefonnummer er 96 27 29 20.


 

På skolen

Som pædagogisk assistent kan du indgå i det pædagogiske arbejde med viden og kunnen omkring praktiske pædagogiske opgaver og pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde. Du har særlige kompetencer i forhold til det pædagogiske arbejde med sundhed og bevægelse, digitale medier og kultur samt natur og udeliv.

Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på skolen, og den hverdag, du møder i dit arbejdsliv.

Derfor er en stor del af undervisningen tillrettelagt, så den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Der tages udgangspunkt i dine tidligere erfaringer med pædagogisk arbejde, og der arbejdes med læringsaktiviteter med indhold fra flere fag på én gang.

Fag

Grundfag:

 • Dansk C
 • Samfundsfag C

Valgfag:

 • Engelsk E/D
 • Tysk E
 • Innovation 2

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Pædagogik
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

I praktik

Som EUV1-elev på pædagogisk assistent har du allerede erfaring fra tidligere ansættelser i praksis. Du skal derfor ikke i praktik, mens du gennemfører forløbet på social- og sundhedsskolen. 

Økonomi

Som fastansat:
Kan du tale med din arbejdsgiver om at få lavet en uddannelsesaftale, som sikrer dig voksenelevløn under hele uddannelsesforløbet.

Alternativt kan du tage uddannelsesforløbet på orlov uden løn fra din arbejdsplads.

"Vi har tidligere skrevet, at der var mulighed for at søge om Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) til dette forløb. Dette var en fejl, som vi beklager!"

Som ledig:
Kan du kontakte dit jobcenter i forhold til, om du er berettiget til at få uddannelsesforløbet ind i din jobplan. Hvis du får uddannelsesforløbet bevilliget, modtager du dagpenge under forløbet. Alternativt kan du søge om SU.

Job og videreuddannelse

Når du er uddannet pædagogisk assistent, kan du typisk søge arbejde i daginstitutioner, SFO'er samt i dag- og botilbud for personer med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. En pædagogisk assistent kan arbejde i mange forskellige pædagogiske tilbud og med mange forskellige pædagogiske målgrupper.

Du har også mulighed for kompetenceudvikling i form af kurser. Se vores udbud af kurser via dette link.

Den pædagogiske assistentuddannelse kan desuden være første skridt på vejen til en videregående uddannelse som f.eks. pædagog eller socialrådgiver.

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse via linket her