Grundforløb 2

Gennem undervisning og praktiske øvelser får du kendskab til at arbejde med børn og unge. Grundforløb 2 Pædagogisk assistent er forberedende til den pædagogiske assistentuddannelse.

Du har gode forudsætninger for at trives på dette grundforløb, hvis du har lyst til at arbejde med børn, unge og mennesker med særlige behov i for eksempel en dag- eller døgninstitution, og hvis du har interesse for andre menneskers udvikling samt sundhed og hverdagspædagogik.

Pt. udbyder vi ikke Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen med EUX på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland. Du kan finde uddannelsen på andre udvalgte SOSU-skoler.

Med et Grundforløb 2 Pædagogisk assistent har du mulighed for at søge en elevkontrakt på hovedforløbet i alle kommuner. 
 


Holdstart i Herning og Holstebro:
 Januar
Ansøgningsfrist: December (kontakt skolen efter ansøgningsfrist; der kan være ledige pladser!) 

Holdstart i Herning: August 
Ansøgningsfrist: Juni (kontakt skolen efter ansøgningsfrist; der kan være ledige pladser!)

Søg optagelse

 

 

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb 2 Pædagogisk assistent skal du:
- have gennemført Grundforløb 1
- eller have bestået afgangsprøven fra folkeskolen med karakteren 02 i dansk og matematik (G-niveau)
- eller have bestået en anden tilsvarende prøve

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at gennemføre en optagelsessamtale på skolen tilfredsstillende. 

Opfylder du ikke karakterkravet, kan du gå til optagelsesprøve

Alternativt kan du også blive optaget, hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Kontakt skolens studievejledere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så hjælper de dig gerne videre. 

 

For ansøgere over 25 år
Hvis du er over 25 år gammel, skal du tage din erhvervsuddannelse særligt tilrettelagt for voksne (EUV). Læs mere om EUV her

For ansøgere over 25 år vurderes det i hvert enkelt tilfælde via en Realkompetencevurdering (RKV), om du skal tage hele eller dele af uddannelsen for at opfylde kravene. Der bliver blandt andet kigget på tidligere skolegang samt erhvervserfaring.

RKV til pædagogisk assistentuddannelse håndteres administrativt og pr. telefon. Er du 25 år eller derover, og ønsker du at søge om optagelse på pædagogisk assistentuddannelse, kan du kontakte skolens studievejledning for at lave en aftale omkring RKV. Studievejledningens telefonnummer er 96 27 29 20.

 

Adgangsbegrænsning
Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling har indført adgangsbegrænsning på skolens optag af elever på Grundforløb 2  rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Det betyder, at ansøgninger til Grundforløb 2 Pædagogisk assistent fremover bliver behandlet ud fra følgende optagelseskriterier. 

Ansøgning

Der er to måder at søge om en plads på Grundforløb 2 Pædagogisk assistent. 

Med uddannelsesaftale (gælder både Grundforløb 2 og hovedforløb)
En del elevpladser på Grundforløb 2 Pædagogisk assistent kræver en uddannelsesaftale. Du søger en uddannelsesaftale direkte hos en kommune. Se kommunernes ansøgningsfrist på den enkelte kommunes hjemmeside. 


Uden uddannelseaftale
Du søger om optagelse på Grundforløb 2 Pædagogiske assistent via www.optagelse.dkKontakt skolen efter ansøgningsfrist, hvis du er interesseret i at søge om optagelse. Der kan være ledige pladser!

Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID. 

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Vejledning til ansøgning til Grundforløb 2 (billedguide s.7)
For ansøgere under 25 år

Vejledning til ansøgning til Grundforløb 2 (billedguide s.5)
For ansøgere over 25 år


Adgangsbegrænsning

Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling har indført adgangsbegrænsning på skolens optag af elever på Grundforløb 2  rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Det betyder, at ansøgninger til Grundforløb 2 Pædagogisk assistent fremover bliver behandlet ud fra følgende optagelseskriterier. 

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven er for dig, der har søgt ind på Grundforløb 1 eller 2, men som mangler karakteren 02 i dansk og/eller matematik fra folkeskolens afsluttende prøve eller tilsvarende.

Læs mere om at gå til optagelsesprøve og se datoer for kommende optagelsesprøver

På skolen

Grundforløb 2 Pædagogiske assistent er delt i 3 emner:

  • 1. Grundlæggende pædagogisk arbejde
  • 2. Roller og rammer
  • 3. Sundhed og trivsel

Du har samfundsfag på E-niveau, idræt samt psykologi på F-niveau og evt. dansk på D-niveau.

I emne 1 arbejder du med praktisk, pædagogiske arbejde, kommunikation og etik og digitale medier. 

I emne 2 arbejder du med arbejdsmiljø og sikkerhed, hygiejne, ergonomi, lovgivning på området og tværfagligt samarbejde.

I emne 3 arbejder du med sundhedsfremmende arbejde, livsstil, kost og motion, inklusion og praktiske, pædagogiske aktiviteter i forhold til forskellige målgrupper. 

Økonomi

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Se mere om SU

Du har også mulighed for at prøve at indgå en uddannelsesaftale med elevløn med en kommune. 

Tilskud til transport:
Tilskud til offentlig transport (Ungdomskort).

Læs mere om tilskud til transport og ungdomskort

Videreuddannelse

Når du har gennemført Grundforløb 2 Pædagogiske assistent, kan du søge om optagelse på pædagogisk assistentuddannelse.

Information til kommende elever på GF2 PA

Næste holdstart - GF2 pædagogisk assistent - 12. august 2022
Når du er blevet optaget som elev på et grundforløb, får du besked via din e-Boks. Det er også hertil, vi sender praktiske oplysninger og dit UNI-Login, som du skal bruge for at logge på skolens it-system. Derfor er det meget vigtigt, at du har adgang til og tjekker post i din e-Boks.

Cirka en måned inden din skolestart modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvori du bliver budt velkommen og får informationer omkring din første skoledag. Den består af en fælles velkomst, rundvisning og præsentation af skolen samt en samtale mellem dig og din kontaktlærer.

I de følgende dage præsenteres du for skolens it-system, du får udleveret bøger og bliver blandt andet introduceret til skolens bibliotek.

Brug for hjælp til at læse/regne/stave?
Hvis du oplever at have udfordringer ift. dine læse-, regne- eller stavefærdigheder, kan du kontakte skolens studievejledning og få hjælp til at afklare, om du har behov for hjælpemidler til brug i undervisningen. Det er vigtigt at få dette afklaret, inden du starter, så du kan få den bedst mulige start på din uddannelse.