Grundforløb 2

Grundforløb 2 SOSU er forberedende til social- og sundhedsassistentuddannelsen eller social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Du har gode forudsætninger for at trives på dette grundforløb, hvis du har lyst til at arbejde professionelt med mennesker i alle livets faser og aldre samt at blive en kompetent sundhedsfaglig person, der arbejder med at sikre borgeren den bedst mulige pleje - om det er i borgerens eget hjem eller som led i et patientforløb.

Du beskæftiger dig bl.a. med hygiejne, sundhed, kommunikation, sygepleje og rehabilitering. 

Grundforløb 2 SOSU kan tages med EUX.


Kontakt skolen efter ansøgningsfrist, hvis du er interesseret i at søge om optagelse. Der kan være ledige pladser!


Holdstart i Herning og Holstebro: Januar
Ansøgningsfrist: November (kontakt skolen efter ansøgningsfrist; der kan være ledige pladser!)

Holdstart i Herning: Maj
Ansøgningsfrist: Marts (kontakt skolen efter ansøgningsfrist; der kan være ledige pladser!)

Holdstart i Herning og Holstebro: August
Ansøgningsfrist: Juni (kontakt skolen efter ansøgningsfrist; der kan være ledige pladser!)

Holdstart i Herning og Holstebro: November
Ansøgningsfrist: September (kontakt skolen efter ansøgningsfrist; der kan være ledige pladser!)

Søg om optagelse

 

 

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent skal du:
- have gennemført Grundforløb 1
- eller have bestået afgangsprøven fra folkeskolen med karakteren 02 i dansk og matematik (G-niveau)
- eller have bestået en anden tilsvarende prøve

Opfylder du ikke disse krav, har du mulighed for at gennemføre en optagelsessamtale på skolen tilfredsstillende. 

Opfylder du ikke karakterkravet, kan du gå til optagelsesprøve

Alternativt kan du også blive optaget, hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Kontakt skolens studievejledere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så hjælper de dig gerne videre. 


Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent med EUX:
Læs mere her
 

For ansøgere over 25 år
Hvis du er over 25 år gammel, skal du tage din erhvervsuddannelse særligt tilrettelagt for voksne (EUV).

For ansøgere over 25 år vurderes det i hvert enkelt tilfælde via en Realkompetencevurdering (RKV), om du skal tage hele eller dele af uddannelsen for at opfylde kravene. Der bliver blandt andet kigget på tidligere skolegang samt erhvervserfaring. 

Læs mere om EUV her

Læs mere om RKV her

 Ansøgning

Du søger om optagelse på Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent m/u EUX via www.optagelse.dkKontakt skolen efter ansøgningsfrist, hvis du er interesseret i at søge om optagelse. Der kan være ledige pladser!

Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID. 

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Vejledning til ansøgning til Grundforløb 2 (billedguide s.7)
For ansøgere under 25 år

Vejledning til ansøgning til Grundforløb 2 (billedguide s.5)
For ansøgere over 25 år

 

 

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven er for dig, der har søgt ind på Grundforløb 1 eller 2, men som mangler karakteren 02 i dansk og/eller matematik fra folkeskolens afsluttende prøve eller tilsvarende.

Læs mere om at gå til optagelsesprøve og se datoer for kommende optagelsesprøver

På skolen

Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent er delt i 3 emner:

  • 1. SOSU arbejdspladsen
  • 2. Sundhed og sygdom
  • 3. Borgerens hjem - min arbejdsplads

Du har naturfag på E-niveau samt evt. dansk på D-niveau.

I emne 1 arbejder du med sundhedsfaglig dokumentation, formidling og samarbejde samt social- og sundhedsassistentens opgaver og ansvar.

I emne 2 arbejder du med den raske og den syge krop, naturfag, førstehjælp og brandbekæmpelse, hygiejne samt arbejdsmiljø.

I emne 3 arbejder du med hverdagslivsbegrebet, grundlæggende social- og sundhedsfagligt arbejde, rehabilitering, omsorg, sundhed og livskvalitet samt teknologi og kommunikation. Og du kommer til at arbejde med etikken i mødet med borgeren.

Økonomi

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Læs mere om SU

Du har også mulighed for at prøve at indgå en uddannelsesaftale med elevløn med en kommune. 

Tilskud til transport:
Tilskud til offentlig transport (Ungdomskort).

Læs mere om tilskud til transport og ungdomskort

Videreuddannelse

Når du har gennemført Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent, kan du søge om optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen eller social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Information til kommende elever på GF2 SOSU assistent

Næste holdstart - GF2 SOSU assistent - 19. maj 2022

Når du er blevet optaget som elev på et grundforløb, får du besked via din e-Boks. Det er også hertil, vi sender praktiske oplysninger og dit UNI-Login, som du skal bruge for at logge på skolens it-system. Derfor er det meget vigtigt, at du har adgang til og tjekker post i din e-Boks.

Cirka en måned inden din skolestart modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvori du bliver budt velkommen og får informationer omkring din første skoledag. Den består af en fælles velkomst, rundvisning og præsentation af skolen samt en samtale mellem dig og din kontaktlærer.

I de følgende dage præsenteres du for skolens it-system, du får udleveret bøger og bliver blandt andet introduceret til skolens bibliotek.

Brug for hjælp til at læse/regne/stave?
Hvis du oplever at have udfordringer ift. dine læse-, regne- eller stavefærdigheder, kan du kontakte skolens studievejledning og få hjælp til at afklare, om du har behov for hjælpemidler til brug i undervisningen. Det er vigtigt at få dette afklaret, inden du starter, så du kan få den bedst mulige start på din uddannelse.