Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent arbejder du professionelt med helhedsorienterende sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt samarbejde i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Du er bindeleddet mellem sygehus og borgerens eget hjem og hverdag, der støtter borgeren i at mestre eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Du leder og koordinerer aktiviteter, der hjælper borgeren til at bibeholde evnen til at kunne selv.  

I dine undervisningsforløb lærer du blandt andet

 • kliniske sygeplejefaglige kompetencer, herunder sårpleje, medicinadministration og palliation
 • at understøtte og arbejde ind i det sammenhængende borger-/patientforløb på tværs af sygehus og borgerens hjem
 • om tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
 • om observation, screening og faglig refleksion
 • om hygiejne
 • om koordinering, kvalitetssikring og patientsikkerhed
 • om implementering af velfærdsteknologi og andre teknologiske hjælpemidler

Social- og sundhedsassistentuddannelsen kan tages med EUX.
 

Holdstart i Herning og Holstebro: Februar
Ansøgningsfrist: 3-4 måneder før uddannelsesstart (kontakt arbejdsgiver)

Holdstart i Herning og Holstbro: Maj
Ansøgningsfrist: 3-4 måneder før uddannelsesstart (kontakt arbejdsgiver)

Holdstart i Herning og Holstebro: August
Ansøgningsfrist: 3-4 måneder før uddannelsesstart (kontakt arbejdsgiver)

Holdstart i Herning: November
Ansøgningsfrist: 3-4 måneder før uddannelsesstart (kontakt arbejdsgiver)

 

   

Adgangskrav

For at blive optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen er det obligatorisk at have gennemført et Grundforløb 2 rettet mod enten social- og sundhedsassistentuddannelsen eller social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Desuden skal du have indgået en uddannelsesaftale med en kommune eller Region Midtjylland.

For ansøgere over 25 år
Hvis du er over 25 år gammel, skal du tage din erhvervsuddannelse særligt tilrettelagt for voksne (EUV).

For ansøgere over 25 år vurderes det i hvert enkelt tilfælde via en Realkompetencevurdering (RKV), om du skal tage hele eller dele af Grundforløb 2 for at opfylde kravene. Der bliver blandt andet kigget på tidligere skolegang samt erhvervserfaring. 

Læs mere om EUV her

Læs mere om RKV her

 

Ansøgning og ansættelse

Hvis du gerne vil uddanne dig som social- og sundhedsassistent, skal du søge om en elevplads direkte hos en kommune eller hos regionen.

Det er arbejdsgiverne, der fastlægger ansøgningsfristerne, så hold øje med deres hjemmesider for nærmere information. 


Find mere information her:

Link til Herning Kommune

Link til Holstebro Kommune

Link til Ikast-Brande Kommune

Link til Lemvig Kommune

link til Ringkøbing-Skjern Kommune

Link til Struer Kommune

Link til Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest

 

På skolen

På social- og sundhedsassistentuddannelsen lærer du selvstændigt, hvordan du udfører de opgaver, som en social- og sundhedsassistent er ansvarlig for. Du lærer om og udfører somatisk og psykiatrisk sygepleje, herunder hvordan du arbejder med udvikling og kvalitet. Du får forståelse for at arbejde med komplekse borger- og patientforløb, og du lærer, hvad din rolle er i forhold til de tværsektorielle forløb. Du lærer, hvordan du arbejder rehabiliterende og sundhedsfremmende, og hvordan du hjælper mennesker med deres hverdagsliv, når de har brug for professionel hjælp.

Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på skolen, og den hverdag, du møder i praktikken. 

Derfor er en stor del af undervisningen tillrettelagt, så den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Det betyder at der i undervisningen bl.a. bruges simulationsundervisning, hvor situationer i praksis efterlignes. Der tages udgangspunkt i dine oplevelser fra praktikken, og der arbejdes med læringsaktiviteter med indhold fra flere fag på én gang.

Som social- og sundhedsassistentelev har du mulighed for at stille op til SOSU Skills. En konkurrence, hvor deltagerne udfører omsorg og pleje på et højt niveau.
Læs mere om SOSU Skills her.

Fag

Grundfag:

 • Dansk C
 • Naturfag C

Valgfag:

 • Engelsk D
 • Tysk
 • Naturfag i social- og sundhedsuddannelsen
 • Innovation og iværksætteri
 • Simulation 2
 • Kreativitet og livskvalitet
 • Studietur

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling 
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykiatrisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Valgfri uddannelsesspecifikke fag:

 • Social- og sundhedsassistenten som teamleder
 • Netværk og samskabelse med udsatte grupper
 • Borgere med behov for akut socialpsykiatrisk indsats
 • Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
 • Social- og sundhedsassistentens rolle v/indlæggelse af borgere med demens
 • Borgere med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • Social- og sundhedsassistentens opgaver i forhold til livets afslutning

Fag på et højere niveau

Kan du lide at udfordre dig selv fagligt?

På Social- og sundhedshjælperuddannelsen har du mulighed for at vælge fag på ekspertniveau og påbygningsfag. 
Muligheden er for
 dig, der har ekstra lyst og energi til at fordybe dig i det teoretiske stof og som nyder at dykke ned i fagbøgerne og udbygge din viden. 

Du skal være i stand til at arbejde mere selvstændigt med fag på et højere niveau og kunne tage initiativ. Du kan arbejde målrettet med at planlægge, udføre og evaluere dine arbejdsprocesser. Desuden skal du have lyst og evne til at reflektere og begrunde dine handlinger teoretisk og foreslå ændringer.

Ekspertniveau er for dig, der gerne vil opnå ekstra kompetencer inden for et specifikt fag. Undervisningen foregår sammen med de elever, der har fagene på avanceret niveau, men læringsaktiviteterne planlægges med differentierede metoder og vejledning. Du behøver ikke en aftale med din arbejdsgiver, hvis du ønsker at vælge ekspertniveau.

Påbygningsfag er for dig, der kan klare mere teoretisk samtidig med, at du når målene i praktikken. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra, valgfri uddannelsesspecifikke fag, som aftales med din arbejdsgiver (kommune), når du indgår uddannelsesaftalen. 

I praktik

Når du starter på social- og sundhedsassistentuddannelsen, underskriver du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, som dermed har ansvaret for den praktiske del af din uddannelse. Dine tre praktikker foregår i en kommune, i psykiatrien/socialpsykiatrien og på sygehusområdet.

 

Økonomi

Som elev på social- og sundhedsassistentuddannelsen betaler din arbejdsgiver elevløn under uddannelsen, både i skole- og praktikperioder.

Link til lønsatser

Job og videreuddannelse

Når du er uddannet social- og sundhedsassistent, kan du arbejde inden for sygehusområdet, i socialpsykiatrien eller i en kommune med ældre, syge og mennesker med et handicap. 

Du har også mulighed for kompetenceudvikling i form af kurser eller akademiuddannelse, der er adgangsgivende til en diplomuddannelse. 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen kan desuden være første skridt på vejen til en videregående uddannelse som f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut eller jordemoder.

Læs mere om dine muligheder for videreuddannelse via linket her