Afkortet forløb: SOSU-hjælper (EUV1)

Er du fyldt 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring, har du mulighed for at få lavet en realkompetencevurdering med henblik på at søge om plads på et afkortet uddannelsesforløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Ordningen kaldes EUV1.

Klik her og læs mere om realkompetencevurdering.

Som EUV1-elev bliver dit afkortede forløb maks 17 uger. 

Som social- og sundhedshjælper arbejder du med at observere, reflektere og udføre arbejde, der blandt andet omfatter opgaver inden for hygiejne, sundhed, kommunikation og levevilkår for ældre, syge og mennesker med et handicap. Du bliver den gennemgående fagperson i mange borgeres liv, hvilket stiller høje krav til din faglighed og dit personlige engagement. 

 

Holdstart: 22. august 2022 på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Ansøgningsfrist: 1. juli 2022

 

Hvem kan tage et forløb på EUV1?

Ansøgere til en afkortet social- og sundhedshjælperuddannelse EUV1 skal være fyldt 25 år og have minimum to års relevant og dokumenteret erfaring fra fagområdet inden for de seneste fire år før uddannelsesstart. Relevant erfaring betyder i dette tilfælde, at du som minimum skal have erfaring fra ansættelse i hjemmeplejen og på et plejecenter.

Du skal derudover kunne dokumentere bevis for førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse (3 timer). Alternativt kan førstehjælp og brandbekæmpelse tages under uddannelsen.

 

Ansøgning

Hvis du er interesseret i en social- og sundhedshjælperuddannelsen som EUV1- elev, skal du som en start have lavet en realkompetencevurdering (RKV). Med en RKV kortlægger skolens vejleder dine personlige og faglige kvalifikationer og med disse oplysninger bestemmes længden af din uddannelse.

I dette tilfælde erstatter RKV'en en egentlig ansøgning. 

Du kan bestille tid til en RKV på www.efteruddannelse.dk.

Se kontaktoplysninger til skolens studievejledning og ring endelig, hvis du er interesseret i at høre mere!

 

Realkompetencevurdering (RKV)

Som ansøger til et EUV1-forløb, skal du realkompetencevurderes for at se, om du opfylder kravene til at blive EUV1-elev.

Realkompetencevurderingen (RKV) laves på skolen og er med til at fastlægge varigheden og indholdet af dit EUV1-uddannelsesforløb. 

En realkompetencevurdering kortlægger både de formelle og uformelle kompetencer, og der vurderes særligt på:
- din uddannelseserfaring
- din erhvervserfaring

Du kan bestille tid til en RKV på www.efteruddannelse.dk.

 

 

På skolen

På social- og sundhedshjælperuddannelsen lærer du selvstændigt, hvordan du udfører de opgaver, som en social- og sundhedshjælper er ansvarlig for hos borgere i eget hjem. Du lærer blandt andet, hvordan du observerer, reflekterer og udfører arbejdet. Du lærer om hverdagslivet og det professionelle møde med borgerne, og hvordan du arbejder tværfagligt med andre faggrupper.

Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på skolen, og den hverdag, du kender fra praksis. 

Derfor er en stor del af undervisningen tillrettelagt, så den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Det betyder at der i undervisningen bl.a. bruges simulationsundervisning, hvor situationer i praksis efterlignes. Der tages udgangspunkt i dine oplevelser fra tidligere arbejdssituationer, og der arbejdes med læringsaktiviteter med indhold fra flere fag på én gang.

Fag

Valgfag:

 • Engelsk E
 • Tysk fagrettet
 • Simulation og praktiske færdigheder

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfri Uddannelsesspecifikke fag:

 • Samarbejde med borgere med demens og deres pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgere med psykisk sygdom
 • Social- og sundhedshjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

I praktik

Som EUV1-elev har du allerede erfaring fra tidligere ansættelser i praksis. Du skal derfor ikke i praktik, mens du gennemfører forløbet på social- og sundhedsskolen. 

Økonomi

Som fastansat:
Kan du tale med din arbejdsgiver om at få lavet en uddannelsesaftale, som sikrer dig voksenelevløn under hele uddannelsesforløbet.

Alternativt kan du tage uddannelsesforløbet på orlov uden løn fra din arbejdsplads.

"Vi har tidligere skrevet, at der var mulighed for at søge om Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) til dette forløb. Dette var en fejl, som vi beklager!"

Som ledig:
Kan du kontakte dit jobcenter i forhold til, om du er berettiget til at få uddannelsesforløbet ind i din jobplan. Hvis du får uddannelsesforløbet bevilliget, modtager du dagpenge under forløbet. Alternativt kan du søge om SU.

Job og videreuddannelse

Når du er uddannet social- og sundhedshjælper, kan du arbejde i bl.a. hjemmeplejen eller i plejeboliger.

Hvis du på et senere tidspunkt får lyst til mere uddannelse, kan du søge om optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen - her har du som uddannet social- og sundhedshjælper mulighed for et halvt års afkortning.

Du har også mulighed for kompetenceudvikling i form af kurser. Se vores udbud af kurser via dette link.