Handicaptillæg til EUD-elever på SU

Fra 1. januar 2019 er det muligt for EUD-elever at søge om handicaptillæg til SU-bevillingen.

Ansøgning og praktiske oplysninger
Du kan søge om handicaptillæg via minSU, når du er optaget på en erhvervsuddannelse og har søgt om SU. 

Sammen med ansøgningen skal du sende fyldestgørende og aktuel lægelig dokumentation for funktionsnedsættelse. Vi opfordrer til, at du som minimum uploader e-journal eller tilsvarende. 

Læs mere om reglerne for handicaptillæg

Sådan vurderes ansøgninger om handicaptillæg


Kontakt til Handicapenheden
Du kan kontakte Handicapenheden på telefon: 7231 7900 eller på e-mail via borger.dk/e-boks hvis du har spørgsmål om ordningen.