Konference: Attraktive SOSU-uddannelser

SOSU-uddannelser, som eleverne har lyst til at blive i - styrkede overgange og ungemiljøer i skole og praksis

31. marts 2022 inviterer social- og sundhedsskolerne i Midt- og Nordjylland medarbejdere og samarbejdspartnere til en spændende dag om elevgennemførelse på SOSU-uddannelserne.

Konferencen er kulminationen på et længerevarende projektsamarbejde, hvor skoler og kommuner har udviklet og afprøvet aktiviteter, der skal øge gennemførelsen på uddannelserne.

På dagen præsenteres aktiviteterne og med inspirerende oplæg og paneldebat skal vi sammen tage de næste skridt ind i fællesskabet om at skabe endnu mere attraktive social- og sundhedsuddannelser.

Tid: 31. marts 2022 kl.9.00 - 15.30

Sted: SOSU Østjylland, Hedeager 33, 8200 Aarhus N

Transport: Da der er begrænsede antal parkeringspladser opfordrer SOSU Østjylland til at benytte Letbanen, som har station lige bagved skolen (stationen Aarhus Universitetshospital). 

Tilmelding via dette link: https://www.sosuoj.dk/tilmelding-til-konference-31-marts-2022/ - tilmeldingsfrist 18. marts 2022. Deltagelse er gratis!