Flere arbejdsområder ansætter pædagogiske assistenter

Pædagogiske assistenters kompetencer og professionalisme vinder i stigende grad anerkendelse inden for flere og flere arbejdsområder, herunder specialområdet for handicap- og døgninstitutioner. Det viser en ny rapport, som social & SundhedsSkolen, Herning i fællesskab med de øvrige social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland og VIA University College netop har offentliggjort

Denne tendens glæder naturligvis Britta Raaballe, direktør på Social & SundhedsSkolen, Herning.

- Som uddannelsesinstitution og medansvarlig for uddannelsen af fremtidens velfærdsmedarbejdere, glæder den positive udvikling os selvfølgelig meget, og den stemmer fint overens med de tilbagemeldinger, vi får fra vores lokale samarbejdspartnere, der har taget faggruppen til sig og ser en værdi i de pædagogiske assistenter, siger hun.

Social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland og VIA University College har i fællesskab netop udarbejdet og offentliggjort en ny rapport om pædagogiske assistenters beskæftigelse. Rapporten viser, at antallet af beskæftigede dimittender er steget støt siden 2013.

Se rapporten her

- Resultaterne i rapporten understreger betydningen af faglært arbejdskraft på det pædagogiske område, hvilket vi

Ikke kan undgå at sammenholde med den nye dimensioneringsaftale for pædagogiske assistenter fra 2016. Den aftale har medført, at vi i 2019/2020 kommer til at uddanne færre pædagogiske assistenter, end vi gjorde i 2017. Det harmonerer ikke med, at vi samtidig oplever en stigende efterspørgsel på pædagogiske assistenter fra arbejdsmarkedet, uddyber Britta Raaballe.

Forskellige faggrupper styrker samarbejdet
Væksten i antallet af ansatte pædagogiske assistenter kan blandt andet spores hos specialskoler og –institutioner samt inden for ældre- og omsorgsområdet. Det arbejdsområde, hvor væksten er størst, er dog døgn- og revalideringsinstitutioner, hvor hele seks gange så mange dimittender blev ansat i 2016 sammenlignet med 2012. Endnu et område med markant vækst er skoleområdet, hvor der er sket en tredobling i antallet af ansatte pædagogiske assistenter i samme periode. 

På specialskolen Skjern Å-skolen i Skjern er de pædagogiske assistenter allerede en integreret del af faggruppen. På skolen er eleverne overvejende børn med autisme, hvilket ifølge pædagogisk assistentelev Nina Flindt Birkende gør behovet for en solid, faglig værktøjskasse meget tydelig:

- Som ufaglært har du ikke teorien. Det kan være det psykologiske, at du ikke ved, hvilket stadie barnet er på. At du ikke har den tanke, at selvom en elev ligner en 10-årig, så er han kun ét år. Så hvis du går hen og siger alt for mange ord til ham – jamen det hjælper jo ikke!

 Bente Kristensen, der er uddannet pædagogisk assistent og arbejder på Skjern Å-skolen mener desuden, at forskellige faggrupper er med til at styrke det flydende samarbejde.

- Som pædagogisk assistent arbejder jeg sammen med andre faggrupper på skolen, lærere og pædagoger. Vi er forskellige faggrupper, der byder ind – men det fælles fokus er, hvordan vi når barnet bedst. Vi deler det pædagogisk-faglige sprog med de andre faggrupper, udtaler hun.

 

 

Øget behov for faglært pædagogisk personale
Konklusionerne i uddannelsesinstitutionernes rapport understøttes af en ny Cowi-analyse, ’Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland’. Her viser tekniske fremskrivninger forventede rekrutteringsudfordringer allerede fra 2019 og en decideret mangel på pædagogiske assistenter fra 2020. 

Selv inden for det klassiske arbejdsområde, daginstitutionerne, er antallet af ansatte pædagogiske assistenter øget de seneste år. Og ifølge analysen er der udsigt til, at også dette område får brug for mere faglært personale i fremtiden:

”Efterspørgslen vil sandsynligvis også blive påvirket af de øgede krav til indlæring inden for daginstitutionsområdet og dermed af de øgede krav til pædagogisk faglighed i daginstitutionerne. Det kan betyde, at der i de kommende år vil blive ansat flere pædagogiske assistenter frem for de ikke-faglærte pædagogmedhjælpere.”

 

Fakta om pædagogisk assistentuddannelsen

  • Uddannelsens hovedforløb varer 2 år, 1 måned og 2 uger
  • Man skal bestå uddannelsens grundforløb 2 for at blive optaget på hovedforløbet
  • Pædagogisk assistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse. Enkelte steder i landet kan uddannelsen gennemføres som en EUX-uddannelse.
  • Dimensioneringsaftalen fra 2016 begrænser optaget af elever på pædagogisk assistentuddannelsens grundforløb 2 i hele landet
  • Pædagogiske assistenter kan bruge uddannelsen til at arbejde med børn og unge samt med voksne, der har handicap eller særlige behov
  • Pædagogisk assistentuddannelsen giver adgang til videregående uddannelser på akademi- eller professionsbachelorniveau, som eksempelvis pædagog, socialrådgiver eller psykomotorisk terapeut.