Jeg ville aldrig være min SOSU-uddannelse foruden

29.04.16

Helle Oversen var elev på ét af Social & SundhedsSkolen, Hernings første social- og sundhedsassistenthold tilbage i 1994. Efter mange år med klassiske assistentstillinger har Helle Ovesen i dag sin egen klinik, hvor hun bl.a. tilbyder zoneterapi og massage

Social- og sundhedsuddannelsen har i 2016 eksisteret i 25 år. Dette markeres i 2016 rundt på landets social- og sundhedsskoler med forskellige festlige aktiviteter og event.  

I den anledning har Helle Ovesen sagt ja til at fortælle om sin tid på Social & SundhedsSkolen, Herning; den daværende Ringkøbing Amts Social- og Sundhedsskole. Helle Ovesen var nemlig elev på ét af de første social- og sundhedsassistenthold.

Har altid ville arbejde med mennesker
Helle Ovesen er i dag 52 år gammel og kan se tilbage på en karriere, som i den grad har været præget af hendes oprindelig interesse for arbejdet i sundhedssektoren.

- Jeg har altid ville arbejde med mennesker. Helt fra jeg var barn, kan jeg huske, at min mormor altid var syg, og jeg elskede at være med til at passe hende, fortæller Helle Ovesen.

Hun blev ikke skræmt af sygdom og vidste, at hun gerne ville hjælpe mennesker, som havde behov for det. Den tendens har kendetegnet hele hendes arbejdsliv.

Helt i tråd med ønsket om at arbejde med mennesker, valgte Helle Ovesen at uddanne sig til sygehjælper. Men allerede i slutningen af denne uddannelse opfordrede forstanderen de nyuddannede til at videreuddanne sig, da social- og sundhedsuddannelserne for alvor var ved at udfase sygehjælperne.

- Jeg kunne godt se mig selv læse videre, så jeg synes, det var meget spændende at starte på social- og sundhedsassistentuddannelsen, som var ret ny dengang, mindes Helle Ovesen.

Social- og sundhedsuddannelser siden 1991
Social- og sundhedsuddannelsen blev etableret i 1991 i hele Danmark, og Ringkøbing Amt åbnede Social- og sundhedsskolen i Herning i maj måned – dengang startede man med at uddanne social- og sundhedshjælpere, og sidenhen kom social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse til.

I 2007 overgik social- og sundhedsskolen i Herning til at være en selvejende institution under staten og skiftede i den forbindelse navn til Social & SundhedsSkolen, Herning.

I 2012 udvidende skolen med en afdeling i Holstebro, hvorfra der i dag udbydes alle skolens uddannelsestilbud. 

Fantastisk uddannelse
Helle Ovesen startede på social- og sundhedsassistentuddannelsen i 1994. Hun mindes tiden på Social- og sundhedsskolen i Herning som meget lærerig og uddannelsen som helt fantastisk.

 - Jeg husker stadig mine lærere, Trine og Jeanne som helt fantastiske. Generelt mindes jeg, at vores lærere på skolen var enormt engagerede, og at vi kom hinanden meget ved på skolen. Vi havde blandt andet en helt forrygende studietur til Amsterdam, hvor vi alle så nye sider af hinanden, fortæller Helle Ovesen.

Ud over det gode sammenhold brugte eleverne også deres lærere i andre og mere vanskelige sammenhænge.

- Lærerne var med til at forberede os på, at vi skulle ud i praktikkerne, hvor ikke alle var lige imødekommende over for den nye faggruppe, som social- og sundhedsassistenterne var på det tidspunkt, forklarer Helle Ovesen, der i sine praktikker oplevede, at det kunne være svært at blive accepteret som fagperson ude på arbejdspladserne.

- Jeg har måtte tage nogle kampe ind imellem for at blive accepteret som fagperson, men heldigvis var der også mange, som synes, det var spændende, at vi, sosu-assistenter, kom til, og som gerne ville være med til at samarbejde, fortæller hun.

Social- og sundhedsuddannelsen overtog efter blandt andet sygehjælper- og plejehjemsassistentuddannelsen, som blev nedlagt. Det betød en forandring ude på arbejdspladserne, som krævede tilvænning, både for de erfarne ansatte og for de nytilkomne fagpersoner.

Glad for faglige viden
Helle Ovesens uddannelse som social- og sundhedsassistent har ført hende til mange forskelligartede arbejdspladser i løbet af årene.

- Jeg har blandt andet arbejdet som gruppeleder på et plejehjem, på et sygehus og på en rygklinik. Efter 10 år i branchen, mærkede jeg, at presset på mange fronter blev større ude på arbejdspladserne, og jeg besluttede at blive selvstændig for selv at kunne tilrettelægge mit arbejdsliv, siger Helle Ovesen.

Hun uddannede sig blandt andet som akupunktør, massør, fodplejer og zoneterapeut og behandler i dag patienter i sin klinik og kører også på hjemmebesøg; blandt andet på lokale plejehjem. Og heldigvis har karriereskiftet ikke betydet et farvel til social- og sundhedsfaget.

- Hver dag bruger jeg viden, som jeg har lært i min uddannelse som social- og sundhedsassistent i mødet med mine patienter. Jeg er helt vild glad for min faglige viden fra uddannelsen, og jeg ville ikke være min uddannelse foruden for nogen pris, fastslår hun.

Og selvom Helle Ovesen ikke påtænker at vende tilbage til social- og sundhedsfaget i traditionel forstand, holder hun sig stadig orienteret om, hvad der sker på området.

- Jeg så forleden, at kommunen søgte en social- og sundhedsassistent udelukkende til sygepleje-opgaver, så der er bestemt sket forandringer i opfattelsen af assistenter, siden jeg blev uddannet.