Læring og transfer - i forbindelse med kompetenceudvikling

Et grundtræk i al uddannelse og efteruddannelse er, at man bliver uddannet til noget, som følger efter uddannelsens afslutning. Man tilegner sig kompetencer, som efter kurset kan anvendes i daglige praksis. 

I Social & SundhedsSkolen, Hernings Kompetencecenter har vi fokus på overførbarheden af den læring, som foregår på vores kurser.

Vi arbejder på at give overgangen mellem kursus og praksis – og dermed udbyttet af det, kursisterne lærer – en høj kvalitet. 

Et eksempel på viden overført fra kursus til praksis, er fortællingen her fra Lisbeth Hedegaard, Lemvig kommune, der i 2018 var på et kursus omkring Aktivitet, Livshistorie, Innovation, gennemførelse og formidling.  

        Accepter marketing-cookies for at se indhold.