Uddannelsesløft til ledige med forældet uddannelse

15.02.17

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at der i beskæftigelsesreformen er afsat midler til et uddannelsesløft af ledige dagpengemodtagere, der er over 30 år og, som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse.

Disse midler giver mulighed for, at ufaglærte eller faglærte ledige over 30 år med en forældet uddannelse kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede i starten af deres ledighedperiode. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den lediges resterende dagpengeperiode og kan dermed maksimalt vare 2 år. 

I denne ordning er det muligt at få en reduceret dagpengeydelse samt mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats, imens man er under uddannelse. Pligten til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde frafalder i uddannelsesperioden. 

For at komme i betragtning til et sådant uddannelsesløft skal du som ledig i dialog med dit jobcenter omkring igangsættelse og indhold. 

Du er også velkommen til at kontakte skolens studievejledere, hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder i forhold et uddannelsesløft.