Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper udfører du professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp til borgere i kommunerne i et rehabiliterende perspektiv. Du skaber struktur i borgerens hverdag, hvor du ofte er den gennemgående person hos ældre borgere. Du kommer til at arbejde med tidlig opsporing, ernæring, demens og pårørende til demente mm.

Uddannelsesforløb

Grundforløb 1 (½ år)

Du starter her, hvis du har afsluttet folkeskolen inden for de seneste 14 måneder.

Grundforløb 1 er forberedende til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. På Social & SundhedsSkolen, Herning har Grundforløb 1 fagretningen: Mennesker, sundhed og udvikling.

Læs mere om Grundforløb 1 her

Tillykke, du er

Grundforløb 2 SOSU-hjælper (½ år)

Du starter her, hvis du har gennemført Grundforløb 1 eller har afsluttet folkeskolen eller tilsvarende for mere end 14 måneder siden.

Du skal vælge Grundforløb 2 SOSU-hjælper. Med dette valg retter du din uddannelse mod social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Læs mere om Grundforløb 2 SOSU her

Tillykke, du er

Hovedforløb Social- og sundhedshjælper (1 år 2 måneder)

Når du har gennemført Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper, kan du søge om optagelse på hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Det er arbejdsgiverne, der ansætter elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen, så du skal søge direkte hos dem.

Læs mere om hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen her

Tillykke, du er social- og sundhedshjælper!