Hovedforløb social- og sundhedshjælperuddannelsen

Som social- og sundhedshjælper arbejder du med at observere, reflektere og udføre arbejde, der blandt andet omfatter opgaver inden for hygiejne, sundhed, kommunikation og levevilkår for ældre, syge og mennesker med et handicap.

I dine undervisningsforløb lærer du bl.a. om professionel pleje, hverdagslivet og det professionelle møde med borgerne samt om tværfagligt samarbejde med andre faggrupper. Du lærer f.eks. at:

 • yde professionel omsorg og pleje
 • bruge velfærdsteknologi (for eksempel lift og robotstøvsuger)
 • støtte borgeren i sundhedsfremme ved at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed
 • være borgerens hjælp til at afkode det digitale Danmark - for eksempel til brug af NemID og e-boks
 • observere og videreformidle ændringer i borgerens fysiske og mentale helbred, så han eller hun får den rette hjælp i tide
 • samarbejde med borgeren og de pårørende omkring demens, diabetes, KOL og andre sygdomme

Du bliver den gennemgående fagperson i mange borgeres liv, hvilket stiller høje krav til din faglighed og dit personlige engagement. 

 

Holdstart i Herning og Holstebro: Februar
Ansøgningsfrist: 3-4 måneder før uddannelsesstart (kontakt arbejdsgiver)

Holdstart i Herning og Holstbro: August
Ansøgningsfrist: 3-4 måneder før uddannelsesstart (kontakt arbejdsgiver)

  

Adgangskrav

For at blive optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen er det obligatorisk at have gennemført et Grundforløb 2 rettet mod enten social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Desuden skal du have indgået en uddannelsesaftale med en kommune (eller en anden arbejdsgiver/praktiksted). 

Over 25 år?
Hvis du er over 25 år og ønsker at søge om optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen, skal du tage din uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Det betyder bl.a., at du skal realkompetencevurderes for at bestemme, hvor lang din uddannelsen bliver. 

Kontakt skolens studievejledere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så hjælper de dig gerne videre. 

Ansøgning og ansættelse

Hvis du gerne vil uddanne dig som social- og sundhedshjælper, skal du søge om en elevplads direkte hos en kommune eller hos en privat arbejdsgiver.

Det er arbejdsgiverne, der fastlægger ansøgningsfristerne, så hold øje med deres hjemmesider for nærmere information. 

Find mere information her:

Link til Herning Kommune

Link til Holstebro Kommune

Link til Ikast-Brande Kommune

Link til Lemvig Kommune

Link til Ringkøbing-Skjern Kommune

Link til Struer Kommune

Link til Privathjælpen, Struer

Link til Privat Pleje & Omsorg, Herning

Link til Kær.dk, Holstebro

 

 

På skolen

På social- og sundhedshjælperuddannelsen lærer du selvstændigt, hvordan du udfører de opgaver, som en social- og sundhedshjælper er ansvarlig for hos borgere i eget hjem. Du lærer blandt andet, hvordan du observerer, reflekterer og udfører arbejdet. Du lærer om hverdagslivet og det professionelle møde med borgerne, og hvordan du arbejder tværfagligt med andre faggrupper.

Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på skolen, og den hverdag, du møder i praktikken. 

Derfor er en stor del af undervisningen tillrettelagt, så den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Det betyder at der i undervisningen bl.a. bruges simulationsundervisning, hvor situationer i praksis efterlignes. Der tages udgangspunkt i dine oplevelser fra praktikken, og der arbejdes med læringsaktiviteter med indhold fra flere fag på én gang.

Fag

Valgfag:

 • Engelsk E
 • Tysk fagrettet
 • Simulation og praktiske færdigheder

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfri Uddannelsesspecifikke fag:

 • Samarbejde med borgere med demens og deres pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgere med psykisk sygdom
 • Social- og sundhedshjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Fag på et højere niveau

Kan du lide at udfordre dig selv fagligt?

På Social- og sundhedshjælperuddannelsen har du mulighed for at vælge fag på ekspertniveau og påbygningsfag.
Muligheden er for
 dig, der har ekstra lyst og energi til at fordybe dig i det teoretiske stof og som nyder at dykke ned i fagbøgerne og udbygge din viden. 

Du skal være i stand til at arbejde mere selvstændigt med fag på et højere niveau og kunne tage initiativ. Du kan arbejde målrettet med at planlægge, udføre og evaluere dine arbejdsprocesser. Desuden skal du have lyst og evne til at reflektere og begrunde dine handlinger teoretisk og foreslå ændringer.

Ekspertniveau er for dig, der gerne vil opnå ekstra kompetencer inden for et specifikt fag. Undervisningen foregår sammen med de elever, der har fagene på avanceret niveau, men læringsaktiviteterne planlægges med differentierede metoder og vejledning. Du behøver ikke en aftale med din arbejdsgiver, hvis du ønsker at vælge ekspertniveau. 

Påbygningsfag er for dig, der kan klare mere teoretisk samtidig med, at du når målene i praktikken. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra, valgfri uddannelsesspecifikke fag, som aftales med din arbejdsgiver (kommune), når du indgår uddannelsesaftalen. 

I praktik

Når du starter på social- og sundhedshjælperuddannelsen, underskriver du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, som dermed har ansvaret for den praktiske del af din uddannelse. Din praktik foregår på et plejecenter eller i hjemmeplejen, hvor du besøger borgerne i eget hjem. 

Økonomi

Som elev på social- og sundhedshjælperuddannelsen betaler din arbejdsgiver elevløn under uddannelsen, både i skole- og praktikperioder.

Link til lønsatser

Job og videreuddannelse

Når du er uddannet social- og sundhedshjælper, kan du arbejde i bl.a. hjemmeplejen eller i plejeboliger.

Hvis du på et senere tidspunkt får lyst til mere uddannelse, kan du søge om optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen - her har du som uddannet social- og sundhedshjælper mulighed for et halvt års afkortning.