Om Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland er en selvejende uddannelsesinstitution under staten. Skolen udbyder erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelser indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. 

Skolen ligger i Herning og Holstebro.

Der er mere end 2.000 elever og kursister på skolen i løbet af et år.