Bestyrelse

Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland 2018-2022

Conny Jensen, formand
Udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland
Region Midtjylland

Jytte Dideriksen, næstformand
Udpeget af Holstebro Byråd
Holstebro Kommune

Anne Marie Søe Nørgaard
Udpeget af Herning Byråd
Herning Kommune

Susanne Andersen
Udpeget af FOA, Midt- og Vestjylland
FOA

Louise Schack Hausted, medarbejderrepræsentant /m. stemmeret
Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Lone Thornild, medarbejderrepræsentant /u. stemmeret
Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Nikolaj Mick Skovmose, elevrepræsentant /m. stemmeret
Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjyllands elever i Holstebro

Bianca Bitic, elevrepræsentant /u. stemmeret
Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjyllands elever i Herning

Supplerende medlemmer (afventer)
Udpeges af bestyrelsen

Tilforordnede fra Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

Inge Dolmer, konstitueret direktør
Sekretær for bestyrelsen
Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland

 

 

Forretningsorden og vedtægter

Strategi 2020-2022

Indtryk, aftryk og fællesskaber

Her er skolens strategi frem mod 2022. Den slår fire spor an, som både skal hjælpe os til at fokusere vores samarbejde og inspirere til nye måder at lykkes på. Vi skal arbejde med strategien, så den får liv både lokalt og på tværs. De handlinger, vi sætter i gang hver for sig, sammen i teams og afdelinger og på tværs af hele skolen, bliver vores måde at lykkes på. Så tag udfordringen op sammen med gode kolleger, så strategien får liv imellem jer og så vi lykkes sammen med både eleverne og vores omverden.

Vi gør indtryk – og sætter aftryk. Valget af os skal sætte sig blivende spor. Vi vil gøre en afgørende forskel med afsæt i gode relationer, stærke fællesskaber og konkret faglighed. Det skal gøre ondt at undvære os.

Vi er en levende skole og arbejdsplads. Vi vil prøve, fejle og prøve igen – og når nogen lærer nyt eller lykkes godt, vil vi anerkende og fejre det. Vi vil have højt til loftet og tåle at det slår gnister. Vi vil give plads til både det formelle og det uformelle. Vi vil sammen på skolen opbygge stærke traditioner som forbinder, udfordrer og beruser.

Vi lykkes, når I lykkes. Vi vil være ambitiøse med eleverne og vores omverden, og vi forventer det er gensidigt. Vi vil dyrke både det faglige, det almene, nysgerrigheden, kreativiteten, karakterdannelsen – og modet til at turde sig til og fra. Vi vil kende vores samarbejdspartnere godt, og vi sætter os gerne i spidsen for den fælles interessevaretagelse.

Vi er afhængige af at kommunikere. Oplevelsen af sammenhæng skal være tydelig for alle. Sammen med arbejdsgivere og faglige organisationer vil vi fortælle de gode historier, så vi bidrager til det hele billede af vores fagområder.

Mål:

  • At vi sammen med arbejdsgiverne lykkes med at uddanne alle de fagprofessionelle, som der er brug for
  • At vi tilegner os et stærkt sprog om vores elevers faglighed og vores uddannelser
  • At vi har skabt et nyt fælles pædagogisk og didaktisk grundlag, der beskriver vores levende praksis

Bestyrelsesmøder og referater 2022

Bestyrelsesmøde d. 25. marts 2022
Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 25. marts 2022
Referat


Bestyrelsesmøde d. 23. juni 2022

Referater 2021

24. marts kl. 9.00 - 12.00 (Herning)
Referat

28. juni 2021 kl. 9.00-12.00 (Herning)
Referat 

3. september 2021 kl. 10.30 - 11.45
Referat

16. december 2021 kl. 9.00-13.00 (Holstebro)
Referat

Referater 2020

30. marts 2020
Referat

April 2020 (digitalt møde)
Referat

22. juni 2020
Referat

10. - 11. september 2020
Referat

10. december 2020
Referat

Referater 2019

25. marts 2019
Referat

17. juni 2019
Referat

12. - 13. september  2019
Referat

13. december 2019
Referat

Referater 2018

19. marts 2018
Referat

19. marts 2018 - konstituerende bestyrelsesmøde
Referat

18. juni 2018
Referat

10. september 2018
Referat

18. december 2018
Referat

Referater 2017

28. marts 2017 
Referat

20. juni 2017 
Referat

11. september 2017 
Referat

11. december 2017 

Referat

Referater 2016

29. marts 2016 
Referat

3. - 7. april 2016 - Studietur Canada

6. juni 2016 
Referat

16. september 2016
Referat

12. december 2016 
Referat